یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دسترسی FTP
D10G
16,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD25G
29,000 تومان ماهانه
25 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD50G
41,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD100G
55,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD250G
100,000 تومان ماهانه
250 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD500G
180,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD1T
350,000 تومان ماهانه
1 ترابایت
نامحدود
نامحدود