یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دسترسی FTP
D10G
32,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD25G
52,000 تومان ماهانه
25 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD50G
86,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD100G
147,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD250G
295,000 تومان ماهانه
250 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD500G
588,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD1T
1,176,000 تومان ماهانه
1 ترابایت
نامحدود
نامحدود