یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دسترسی FTP
D10G
25,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD25G
41,000 تومان ماهانه
25 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD50G
68,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD100G
116,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD250G
232,000 تومان ماهانه
250 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD500G
464,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD1T
928,000 تومان ماهانه
1 ترابایت
نامحدود
نامحدود