یافتن محصولات و سرویس ها

فضای دیسک
پهنای باند
ساب دامین
پارک دامین
دامین اضافی
دیتابیس
FTP
SSL
کنترل پنل
قابل ارتقاء
پشتیبانی
H100M
120,000 تومان سه ماهه
100 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH200M
215,000 تومان سه ماهه
200 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M
315,000 تومان شش ماهه
500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M-S
315,000 تومان شش ماهه
500 مگابایت هارد پرسرعت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH1G
345,000 تومان شش ماهه
1 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH2G
387,000 تومان شش ماهه
2 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH6G
680,000 تومان شش ماهه
6 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH7G
1,078,000 تومان شش ماهه
7 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگی