یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دسترسی FTP
D10G
4,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD25G
6,000 تومان ماهانه
25 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD50G
8,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD100G
14,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD250G
32,000 تومان ماهانه
250 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD500G
66,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت
نامحدود
نامحدودD1T
123,000 تومان ماهانه
1 ترابایت
نامحدود
نامحدود